Projecte

VOLA

CRAB Associació

2019

A Catalunya no existeixen recursos específics d’orientació vocacional o de formació ocupacional per les persones amb autisme.

VOLA

VOLA

Data:
Setembre 2019
Finançament:
5.000 €
Beneficiari:
CRAB
Gestora:
Bizcabar Patrimoni SL

La finalitat del Programa es oferir un programa de formació que prepari per la vida laboral a partir dels 16 anys, tenint en compte especificitats de les persones amb TEA, a partir de formació i experiències reals en contextos ordinaris facilitant els suports necessaris i amb la flexibilitat necessària per adaptar-se als ritmes interessos i capacitats de cada persona.

El Vola oferiex formació post obligatòria orientada a la preparació per la vida laboral, itineraris personalitzats adaptats a les capacitats possibilitat i ritmes de cada persona amb formació específica en les necessitats de persones amb TEA en contextos comunitaris, descobrir els seus interessos, formar-la i capacitar-la per a desenvolupar un lloc de treball i garantir el seu aprenentatge durant tot el procés.

Imatges del projecte

“El Centre de Recursos per l’Autisme Aprenem Barcelona (CRAB) és un espai que neix amb la finalitat de posar a l’abast de tothom informació i recursos especialitzats en autisme.”

Altres projectes

Veure tots