Projecte

Endavant

Associació Estel Tàpia

2016

A través d’accions formatives, es pretén dotar les persones en risc d’exclusió de recursos personals per deixar de ser exclosos.

Endavant

Endavant

Data:
Juliol 2016
Finançament:
3.000 €
Beneficiari:
Associació Estel Tàpia
Gestora:
Fundació Bizcabar

El projecte Endavant de formació i d’inserció laboral es realitza a través d’itineraris personalitzats en els quals les persones beneficiàries, pertanyents a diferents col·lectius en situació d’exclusió social, realitzen un procés d’aprenentatge per tal de millorar la seva ocupabilitat, així com la millora de les seves competències transversals i específiques.

Es dóna en un marc teòric i pràctic, constituït per 14 mòduls formatius que tracten el que anomenem “cultura de treball”, que incideix en l’increment dels recursos personals per a poder aconseguir primer una inserció social i personal i adquirir hàbits i coneixements pre i pro laborals que en un futur permetin accedir a un lloc de treball i mantenir-ho en el temps.

Imatges del projecte

“L’Associació Estel Tàpia és una entitat sense ànim de lucre que treballa des de 1984 al barri del Raval de Barcelona. El projecte Estel Tàpia té com a nucli central buscar l’equilibri constant entre l’eix social i el laboral, treballant amb persones adultes en situació d’exclusió social i laboral.”

Associació Estel Tàpia

http://esteltapia.org/

Altres projectes

Veure tots