Projecte

Una oportunitat pels infants amb pluridiscapacitats

Fundació Nexe

2016

Beques famílies amb risc d’exclusió i pobresa econòmica amb infants amb pluridiscapacitat per poder accedir al Centre de Nexe Fundació.

Una oportunitat pels infants amb pluridiscapacitats

Una oportunitat pels infants amb pluridiscapacitats

Data:
Juliol 2016
Finançament:
6.000 €
Beneficiari:
Fundació Nexe
Gestora:
Fundació Bizcabar

El projecte preten donar una oportunitat a les famílies amb infants amb greus discapacitats i en risc d’exclusió social.

Els anomenats “invisibles”; són infants amb un grau de discapacitat molt alt, i que necessiten una atenció molt específica i intradisciplinar de 24 hores, fet que suposa que les famílies (sovint les mares) hagin de deixar de treballar).

Més del 15% d’aquests infants, viuen en famílies monoparentals i en situacions molt crítiques a nivell econòmic i social. Els propis Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya deriven aquestes famílies que necessiten rebre l’atenció que es dona a Nexe, una cura global, transdisciplinar (logopèdia, fisioterapia, educadors, enfermeria, etc) i individualitzada a cada infant amb pluridiscapacitat des dels 0 als 6 anys.

Imatges del projecte

“Nexe Fundació és una entitat privada especialitzada en l’atenció a infants amb pluridiscapacitat i a les seves famílies, s’ofereixen recursos globals i individualitzats a les necessitats educatives, sanitàries i psicosocials de l’infant, des del primer moment de naixement i suport a la família.”

Altres projectes

Veure tots