Projecte

Un espai jove per a la inclusió

Fundació Joan Salvador Gavina

2017

El projecte s’adreça a donar suport integral als adolescents i joves, de 12 a 22 anys, des de la vessant educativa, esportiva i de lleure.

Un espai jove per a la inclusió

Un espai jove per a la inclusió

Data:
Juliol 2017
Finançament:
5.000 €
Beneficiari:
Fundació Joan Salvador Gavina
Gestora:
Fundació Bizcabar

El projecte es desenvolupa a través dels serveis:

-Centre Obert Adolescent: servei de prevenció de situacions de risc, oferint un espai educatiu centrat en l’etapa adolescent, obert a la comunitat i adaptat a les singularitats individuals, per assolir competències, habilitats i valors.

-Espai Jove Gavina: servei adequat a la realitat juvenil i a les necessitats d’acompanyament acadèmic i sociolaboral, per aconseguir les competències, les habilitats i els valors necessaris per fer front a la vida adulta, amb maduresa, responsabilitat i autonomia.

-Projecte de Temps Lliure “El Caliu”: Projecte Eco-Social, que promou la participació en un entorn rural d’activitats en contacte directe amb la natura.

-Projecte de Temps Lliure “A la ciutat”: espai educatiu en relació a l’oci i temps lliure.

Imatges del projecte

“La Fundació Joan Salvador Gavina s'encarrega d'ajudar a les famílies del Raval en l'àmbit escolar i econòmic. ”

Fundació Joan Salvador Gavina

http://fgavina.org

Altres projectes

Veure tots