Projecte

Rossinyol Barcelona

Fundació Servei Solidari

2016

El projecte Rossinyol Barcelona és un projecte de mentoria entre estudiantat universitari voluntari i nois i noies preadolescents.

Rossinyol Barcelona

Rossinyol Barcelona

Data:
Juliol 2016
Finançament:
8.000 €
Beneficiari:
Servei Solidari per la Inclusió Social
Gestora:
Fundació Bizcabar

El projecte es desenvolupa en l’àmbit del lleure i a la ciutat de Barcelona.

Cada universitari/a és emparellat amb un noi/a entre 11 i 14 anys. Les parelles Rossinyol es troben durant el curs escolar una vegada a la setmana, fora de l’escola i durant un mínim de 3 hores. Realitzen activitats en l’àmbit del lleure (passejades, visites a museus, jocs, activitat esportives) amb la intenció de descobrir l’entorn de la ciutat, tot creant entre ells una relació de confiança i respecte mutu.

En la relació 1 a 1 establerta, el vincle afectiu i el model adult serviran perquè el jove reformuli les seves expectatives i millori les seves habilitats emocionals i relacionals, ampliant també la seva xarxa relacional.

La relació està tutoritzada per l’equip professional de Servei Solidari.

“La Fundació Servei Solidari treballa per fomentar l'autonomia i ciutadania plena de joves i adults en risc d'exclusió social per generar un canvi cap a una societat més justa, mitjançant l'educació, l'emprenedoria, la sensibilització i una atenció integral i en xarxa a les necessitats de persones i grups.”

Fundació Servei Solidari per la Inclusió Social

http://serveisolidari.org

Altres projectes

Veure tots