Projecte

Rehabilitació drogodependents

Projecte Home

2015

Tractament i rehabilitació de persones drogodependents de Barcelona al centre que Projecte Home té a la ciutat i amb el suport dels pisos d’inclusió.

Rehabilitació drogodependents

Rehabilitació drogodependents

Data:
Setembre 2015
Finançament:
25.000 €
Beneficiari:
Projecte Home
Gestora:
Fundació Bizcabar

El tractament té una durada aproximada d’un any dividit en 3 fases amb els objectius de distanciar-los del consum de drogues, prevenir recaigudes i permeten una òptima integració social.

El procés de rehabilitació que han seguit els nostres usuaris treballa, no només per aconseguir la deshabituació del consum de drogues en un ambient allunyat d’aquell on ha desenvolupat l’addicció, sinó també la integració de l’individu a nivell social, laboral i familiar, reestructurant la seva conducta fins a fer-la compatible amb una forma de vida responsable i autònoma.

El tractament es basa en una sèrie d’activitats psicològiques, tant individuals com grupals, educatives i formatives.

Imatges del projecte

“Projecte Home té com a missió promoure l’autonomia i la dignitat de les persones, treballant pel tractament i la prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives.”

Altres projectes

Veure tots