Projecte

Servei Socio-Jurídic

Fundació Privada FICAT

2016

Servei d’assessorament i acompanyament jurídic per a persones en risc d’exclusió social, mitjançant visites personalitzades.

Servei Socio-Jurídic

Servei Socio-Jurídic

Data:
Juliol 2016
Finançament:
2.000 €
Beneficiari:
Fundació Privada FICAT
Gestora:
Fundació Bizcabar

El servei consisteix en l’acompanyament i assessorament de persones i col·lectius vulnerables, per resoldre i treballar de forma integral  les situacions sociojurídiques mitjançant consultes individualitzades. Quan la Fundació o les entitats col·laboradores detecten un possible cas que requereix d’atenció o acompanyament sociojurídic, el posen en contacte amb els professionals de la Fundació.

Es tracten de persones en situacions vulnerables per manca d’assessorament legal i falta d’acompanyament psicològic o social, per aquest motiu  l’assessorament va més enllà de facilitar informació especialitzada, pretén adequar-se a les necessitats i possibilitats individuals de cada cas concret. L’assessorament jurídic es du a terme mitjançant la interrelació del factors jurídics, psicològic i social.

“FICAT es configura com un espai d'acompanyament i assessorament jurídic i com un espai de formació per a nous juristes i per aquells ciutadans interessats en la defensa d'una societat democràtica i igualitària. ”

Fundació Privada FICAT

http://www.ficat.org/ca/

Altres projectes

Veure tots