Projecte

Prevenció del maltractament

Provea

2019

Visibilitzar i prevenir el maltractament a les persones grans per garantir el dret a una vellesa digna.

Prevenció del maltractament

Prevenció del maltractament

Data:
Setembre 2019
Finançament:
8.000 €
Beneficiari:
Fundació Provea
Gestora:
Bizcabar Patrimoni SL

El Programa de Prevenció dóna suport i acompanyament a les persones grans per a cobrir totes les necessitats vinculades al procés d’envelliment, necessitats socials, sanitàries, econòmiques i de defensa jurídica, gestionades per un equip de treball multidisciplinari.

– Servei d’atenció personal i social.
– Servei de protecció dels recursos econòmics.
– Promoció de les figures jurídiques de protecció: Autotutela, Poder Preventiu, Assistència…

Alhora, treballen en col·laboració i en xarxa amb altres entitats per aconseguir visibilitzar els maltractaments, sensibilitzar a la població i aconseguir canvis en el marc legal i social.

Imatges del projecte

“La Fundació Privada Pro Vellesa Autònoma (PROVEA) és una entitat privada sense afany de lucre que es va constituir l’any 2003 amb la voluntat de construir un espai que garantís la protecció de les persones grans i vetllés pel seu benestar i qualitat de vida.”

Altres projectes

Veure tots