Projecte

Pisos Assistits La llar

Llar Enric d'Ossó

2018

La Llar Enric d’Ossó genera espais físics i de relació a 10 joves que necessiten d’un període d’acompanyament educatiu i social.

Pisos Assistits La llar

Pisos Assistits La llar

Data:
Juliol 2018
Finançament:
10.000 €
Beneficiari:
Llar Enric d’Ossó
Gestora:
Bizcabar Patrimoni SL

Oferim habitatges amb projecte socioeducatiu que permet espais de construcció del propi projecte personal a joves derivats des de l’ASJTET de la Generalitat de Catalunya.

L’estada als nostres pisos ofereix un espai físic, psíquic i emocional que, des de l’estabilitat, genera processos d’apoderament i gestió de les pròpies possibilitats.

Oferim un projecte educatiu amb seguiment educatiu d’alta intensitat recollit a un PTI (Pla de Treball Individualitzat) que permet als joves créixer en autonomia progressiva fins a viure emancipats.

Imatges del projecte

“La Llar Enric d’Ossó és un projecte educatiu residencial que s’insereix dins de l’acció social de la Companyia Sta. Teresa de Jesús a Barcelona.”

Altres projectes

Veure tots