Projecte

Pis d’inclusió Itaca

Fundació Acollida i Esperança

2019

Itaca és un pis d’inclusió per a persones en situació d’exclusió social i que volen viure amb un major grau d’autonomia.

Pis d’inclusió Itaca

Pis d’inclusió Itaca

Data:
Setembre 2019
Finançament:
8.000 €
Beneficiari:
Fundació Acollida i Esperança
Gestora:
Bizcabar Patrimoni SL

Itaca és una llar per 8 persones, homes, i on mitjançant acompanyament socioeducatiu amb suport individualitzat, es procura potenciar l’apoderament de les persones en les diferents àrees: formació, ocupació i treball, habilitats domèstiques, recerca d’habitatge, atenció a la salut.

Amb suport de l’equip de professionals, de dilluns a diumenge i amb els/les col·laboradors voluntaris, es procura crear un espai de vida familiar i de relacions socials que permet a les persones ateses la integració a la societat, i fomenta processos personals de canvi que contribueixen a assolir una veritable autonomia i responsabilitat personal.
L’acompanyament és alhora també grupal, incidint en la convivència i les relacions interpersonals, fomentant també el benestar personal.

Imatges del projecte

“La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d'acollida i atendre persones que pateixen exclusió social, especialment persones afectades pel VIH / sida sense recursos econòmics, personals ni suport familiar.”

Fundació Acollida i Esperança

http://www.acollida.org

Altres projectes

Veure tots