Projecte

Persones GRANS persones

Nostra Senyora dels Àngels

2018

Aquest projecte preten cobrir les necessitats bàsiques de persones grans en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

Persones GRANS persones

Persones GRANS persones

Data:
Juliol 2018
Finançament:
8.000 €
Beneficiari:
Nostra Senyora dels Àngels
Gestora:
Bizcabar Patrimoni SL

La finalitat el projecte “Persones GRANS persones” és cobrir totes les necessitats bàsiques que tinguin les persones grans tutelades per la nostra entitat amb la finalitat de millorar la situació de vulnerabilitat i d’exclusió social en que es troben.

Els beneficiaris del projecte són persones grans amb la capacitat d’obrar modificada per resolució judicial que no disposen de recursos suficients per cobrir les seves necessitats, que, en la seva gran majoria, són de roba, calçat, productes d’higiene personal, productes farmacèutics i d’ortopèdia no coberts per la Seguretat Social (ulleres de visió, caminadors, cadires de rodes, pròtesis dentals, etc.).

El projecte també vol donar resposta a necessitats de caire més afectiu i promoure la inclusió social de les persones beneficiàries.

Imatges del projecte

“La missió de la nostra entitat és la protecció de la gent gran en totes les diferents dimensions de la seva persona, fent una aposta decidida per promoure la seva qualitat de vida, respectant la seva dignitat i la defensa dels seus drets.”

Nostra Senyora dels Àngels

www.fnsda.org

Altres projectes

Veure tots