Projecte

Lluita contra l’estigma en SM

Obertament

2019

El projecte forma i dona suport a persones amb trastorn mental per tal de que lluitin contra l’estigma que pateixen.

Lluita contra l’estigma en SM

Lluita contra l’estigma en SM

Data:
Setembre 2019
Finançament:
5.000 €
Beneficiari:
Obertament
Gestora:
Bizcabar Patrimoni SL

La línia de formació i foment de la participació busca capacitar i apoderar a persones amb problemes de salut mental perquè, una vegada formades, siguin aquestes mateixes persones les que liderin les accions de lluita contra l’estigma. No es pot concebre un projecte de reivindicació de drets d’un col·lectiu i de promoció de la seva inclusió social sense comptar amb els membres d’aquest col·lectiu, per això, el projecte teixeix una xarxa d’activistes contra l’estigma, persones amb un problema de salut mental que reben una formació especifica per transmetre la seva experiència en la difusió pública, sensibilitzar col·lectius específics i alertar i donar resposta a informacions i pràctiques discriminatòries.

Imatges del projecte

“La raó de ser d'Obertament és lluitar contra l'estigma i la discriminació que pateixen les persones a causa d'algun problema de salut mental i per fer que siguin protagonistes del canvi. Va néixer el desembre de 2010 de la mà dels principals agents socials de la salut mental a Catalunya.”

Altres projectes

Veure tots