Projecte

Llar Betània: esperança, oportunitat i canvi

Càritas Diocesana de Barcelona

2022

Ajut integral a dones en situació penitenciària per a que puguin fer-se protagonistes del seu projecte de futur.

Llar Betània: esperança, oportunitat i canvi

Llar Betània: esperança, oportunitat i canvi

Data:
Desembre 2022
Finançament:
7.000 €
Beneficiari:
Càritas Diocesana de Barcelona
Gestora:

El projecte es desenvolupa en una casa d’acollida dirigida a dones que provenen d’institucions penitenciàries per tal d’oferir noves oportunitats esperançadores i plenes de canvi i que impulsin la seva reinserció social.

És un recurs residencial i educatiu amb l’objectiu que les dones es reincorporin a la vida social, cultural i d’oci, i evitar parlar del context de la presó. A través d’aquest recurs amb enfocament holístic, les dones podran fer el salt a una nova oportunitat, a una nova vida.

L’objectiu és acollir i oferir un marc educatiu de vida quotidiana a la dona que està o surt de la presó, on pugui adquirir unes pautes que li permetin créixer, superar la subcultura carcerària o les seves dificultats, fent-la protagonista del seu projecte de futur, i disminuint el risc d’exclusió.

Imatges del projecte

“Càritas Diocesana de Barcelona acull, escolta, orienta i acompanya les persones que es dirigeixen a la nostra institució amb una demanda d’ajuda. Treballem en tres eixos estratègics: l’acollida i l’acompanyament, la sensibilització i la denúncia.”

Càritas Diocesana de Barcelona

https://caritas.barcelona/

Altres projectes

Veure tots