Projecte

La tutela

Fundació Provea

2016

Provea garanteix la protecció i el benestar de les persones grans, especialment quan es produeixen situacions d’incapacitat legal.

La tutela

La tutela

Data:
Juliol 2016
Finançament:
3.000 €
Beneficiari:
Fundació Provea
Gestora:
Fundació Bizcabar

Tutelar és acompanyar, protegir, donar suport i guiar a una persona gran incapacitada.

Provea contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones grans amb malalties degeneratives i irreversibles, que es caracteritzen per la pèrdua de facultats i autonomia, afectant la seva capacitat per prendre decisions. La incapacitació es pot plantejar quan la manca de capacitat impedeixi tenir cura d’un mateix i dels seus béns. El procés és judicial i finalitza amb una sentència del jutge.

Provea com a institució tutelar protegeix i vetlla pels drets de les persones grans incapacitades judicialment, actuant en tres àrees: atenció personal, gestió econòmica i patrimonial i defensa jurídica. L’equip de treball de la Fundació ofereix una atenció integral i personalitzada.

“La Fundació Privada Pro Vellesa Autònoma (PROVEA) és una entitat privada sense afany de lucre que es va constituir l’any 2003 amb la voluntat de construir un espai que garantís la protecció de les persones grans i vetllés pel seu benestar i qualitat de vida.”

Fundació Privada ProVellesa Autònoma (Provea)

http://www.fundacionprovea.org

Altres projectes

Veure tots