Projecte

Inclusió social des de l’escola

Talita Fundació Privada

2018

Recolzament educatiu a 7 nens i nenes amb discapacitat intel·lectual a l’escola Ceip Collaso i Gil.

Inclusió social des de l’escola

Inclusió social des de l’escola

Data:
Juliol 2018
Finançament:
3.000 €
Beneficiari:
Talita Fundació Privada
Gestora:
Bizcabar Patrimoni SL

La Fundació Talita, posa a l’abast de l’escola Ceip Collaso i Gil un educador especialitzat que dóna suport educatiu a 7 alumnes amb discapacitat intel·lectual de l’escola Collaso i Gil.

Aquests nens i nenes a més de la seva discapacitat pertanyen a famílies immigrants amb recursos econòmics precaris. Tot aquest cúmul de factors desfavorables fa que tinguin un alt risc d’exclusió social.

Amb aquest projecte es vol afavorir la inclusió escolar i social d’aquests nens treballant les seves capacitats i habilitats.

La finalitat del projecte es cobrir les necessitats educatives específiques d’aquests alumnes amb un educació inclusiva que els permeti en el futur la seva integració social.

Imatges del projecte

“Volem donar una resposta compromesa i coherent a la diversitat, treballant la integració i la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats educatives especials.”

Talita Fundació Privada

www.fundaciontalita.org

Altres projectes

Veure tots