Projecte

EducaFriends

Fundació Friends

2019

EducaFriends dona suport i acompanyament psicopedagògic a joves i adults diagnosticats de Trastorn de l’Espectre Autista.

EducaFriends

EducaFriends

Data:
Setembre 2019
Finançament:
8.000 €
Beneficiari:
Fundació Friends
Gestora:
Bizcabar Patrimoni SL

Des de la Fundació Friends es porta a terme un projecte innovador que consisteix en oferir suport psicoeducatiu a tots aquells joves diagnosticats amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), que vulguin obtenir títols en educació reglada i no reglada, a distància, a qualsevol institució formativa. La majoria dels nostres alumnes es troba formant-se en l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Els professionals del projecte, realitzen un seguiment continu de cada alumne/a inscrit, oferint recolzament específic a cada àrea i treballant de forma coordinada amb el tutor assignat a l’estudi a distància, per tal de desenvolupar els plans individualitzats i les adaptacions adequades per a atendre a les necessitats d’aquests/es joves, segons les capacitats i habilitats.

Imatges del projecte

“Fundació Friends té la finalitat d’ajudar a joves amb síndrome d’Asperger (trastorn de l’espectre autista) i/o amb problemes de comunicació social, relació i empatia.”

Altres projectes

Veure tots