Projecte

Decidim la nostra salut

Fundació Àmbit de Prevenció

2015

Apoderament pels drets i salut sexuals de dones en situació de vulnerabilitat (prostitució, consum de drogues, patiment de violències).

Decidim la nostra salut

Decidim la nostra salut

Data:
Setembre 2015
Finançament:
5.000 €
Beneficiari:
Fundació Àmbit Prevenció
Gestora:
Fundació Bizcabar

La finalitat del projecte és promoure hàbits i pràctiques de baix risc sexual, enmarcant totes les accions en el reconeixement dels drets sexuals i reproductius i la lluita contra les violències.

Volem reduir les infeccions de transmissió sexual, així com la mitjana d’interrupcions d’embaràs, garantint l’accès normalitzat al sistema de salut, potenciant un rol actiu en l’exercici de la presa de decisions sobre la pròpia sexualitat.

Es portarà a terme una atenció individualitzada (proves de detecció, derivacions i seguiments), tallers de prevenció i sensibilització, i treball en petits grups de dones, per tal de tenir en compte noves necessitats i problemàtiques, comptant amb les seves aportacions. Les professionals implicades treballaran en xarxa per consensuar i validar metodologies.

Imatges del projecte

“La missió de la Fundació Àmbit de Prevenció és millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i facilitar-ne la integració social.”

Fundació Àmbit de Prevenció

http://www.fambitprevencio.org/

Altres projectes

Veure tots