Projecte

Cuinat Oportunitats

Fundació Ciutadania Multicultural - Mescladís

2022

Promoure la inclusió soci laboral de persones en situació en exclusió social a través d’un itinerari formatiu en hosteleria

Cuinat Oportunitats

Cuinat Oportunitats

Data:
Desembre 2022
Finançament:
8.000 €
Beneficiari:
Fundació Ciutadania Multicultural – Mescladís
Gestora:

El projecte comprèn un itinerari d’inserció soci laboral, començant amb una formació integral en el sector d’hostaleria Cuinant Oportunitat, finalitzant amb la participació en la promotora d’ocupació Empleadis que promou la inserció en el mercat laboral ordinari, mitjançant per a agilitzar la contractació i promoure l’ocupació de qualitat. Cuinant Oportunitats pretén abordar de manera integral les necessitats i problemàtiques de persones amb dificultats d’inclusió social, especialment immigrants en situació d’irregularitat administrativa, demandants de refugi, joves ex tutelats, i dones de llars monoparentals i/o víctimes de violència masclista. Es fomenta les competències transversals i tècniques, diversitat, igualtat de gènere i interculturalitat.

Imatges del projecte

“ Mescladís projecte social que realitza itineraris d'inserció laboral en hostaleria a persones en risc d'exclusió social, a més és un espai de sensibilització en temes relacionats amb la immigració, el dret humà a migrar i diversitat.”

Fundació Ciutadania Multicultural - Mescladís

https://www.mescladis.org

Altres projectes

Veure tots