Projecte

Atenció social a famílies amb un fill greument malalt en situació de vulnerabilitat

Fundació Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

2022

Oferir atenció integral a les famílies amb fills/es malalts de càncer i/o altres malalties de llarga durada i/o en tram final de vida.

Atenció social a famílies amb un fill greument malalt en situació de vulnerabilitat

Atenció social a famílies amb un fill greument malalt en situació de vulnerabilitat

Data:
Desembre 2022
Finançament:
4.000 €
Beneficiari:
Fundació Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia
Gestora:

El programa consisteix en oferir atenció integral a les famílies amb fills malalts de càncer i/o altres malalties de llarga durada, en situació d’extrema vulnerabilitat. La intervenció directe es porta a terme tant al domicili com a l’hospital, a través d’acompanyament, ajut econòmic i social a les famílies amb pocs recursos i en situació de risc social. Es tramiten ajuts econòmics per a famílies que no disposen dels recursos suficients per a cobrir les necessitats bàsiques i per afrontar les despeses extres que es generan de la malaltia i el tractament (desplaçaments, allotjament, dietes, recursos específics, alimentació, etc). Destaquem l’acollida que s’ha realitzat aquest any 2022 a 16 famílies procedents d’Ucraïna amb fills malalts de càncer.

Imatges del projecte

“Treballem per aconseguir la millor qualitat de vida dels nens i joves malalts, per garantir el suport i l’acompanyament necessari a les famílies, i per promoure avenços en la investigació i formació en Oncologia, Hematologia i Cures Pal·liatives.”

Fundació Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

https://www.fevillavecchia.es/es

Altres projectes

Veure tots