Projecte

Atenció a infants i adolescents

Fundació Soñar Despierto

2019

Pretén oferir atenció a infants amb la finalitat de garantir un nivell escolar adequat per al seu desenvolupament i futura integració.

Atenció a infants i adolescents

Atenció a infants i adolescents

Data:
Setembre 2019
Finançament:
5.000 €
Beneficiari:
Soñar Despierto
Gestora:
Bizcabar Patrimoni SL

El projecte cerca la integració social de 135 infants, que viuen en 14 CRAEs de Barcelona, i 5 usuaris d’un centre obert, d’entre 8 i 17 anys, que es troben sota tutela de l’administració i/o en situació de risc social, per tal de garantir un nivell escolar adequat per al seu desenvolupament i futura integració social adquirint coneixements, hàbits d’estudi, educació en valors i d’habilitats socials que permetin la seva correcta inserció a la societat. A través de diferents activitats es treballa per incrementar el seu rendiment escolar i fomentar la seva autoestima.

Les línies d’actuació que se segueixen són: classes de reforç educatiu un cop per setmana; treballar amb el teixit associatiu i equipaments de lleure; pla de formació per l’equip de voluntariat i promoure el voluntariat

Imatges del projecte

“Soñar Despierto col·labora, des de fa més d'una dècada, amb els centres d'acollida on viuen menors que, per diversos motius, han hagut de ser separats de les seves famílies i han passat a ser tutelats per l'Estat. L'objectiu és que tots ells comptin amb les mateixes oportunitats que la resta de nens de la seva edat, independentment de les circumstàncies que els ha tocat viure.”

Fundació Soñar Despierto

http://www.sdespierto.es

Altres projectes

Veure tots