Projecte

Àpats en família

Fundació Roure

2015

Recurs dietètic per a persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

Àpats en família

Àpats en família

Data:
Setembre 2015
Finançament:
10.000 €
Beneficiari:
Fundació Roure
Gestora:
Fundació Bizcabar

Àpats en familia és un recurs dietètic ofert a families i persones en una situació de vulnerabilitat social i econòmica que necessiten cobrir l’alimentació diària i també necessiten seguiment i suport en aspectes bàsics de la vida diària com la higiene, els hàbits alimentaris, les relacions socials…

Al mateix temps també s’abarquen altres aspectes de la persona que permeten la seva total reinserció social, com són el suport en la recerca d’habitatge, en la recerca activa de feina, suport social…

Actualment el servei te una capacitat de 25 places, essent dels pocs recursos alimentaris de Barcelona que poden atendre infants, tot proporcionant un entorn protegit i familiar que permeti el correcte desenvolupament dels infants atesos.

Imatges del projecte

“La Fundació Roure treballa als Barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona per atendre i cobrir les necessitats bàsiques de les persones grans i famílies sense recursos.”

Altres projectes

Veure tots