Projecte

Actua

ATRA Associació

2019

L’ACTUA ofereix suport professional i de voluntariat a persones amb trastorn mental, perquè puguin fer una vida autònoma i comunitària.

Actua

Actua

Data:
Setembre 2019
Finançament:
8.000 €
Beneficiari:
ATRA
Gestora:
Bizcabar Patrimoni SL

És un programa INNOVADOR que incorpora la participació de voluntariat inclusiu, és a dir, persones amb i sense trastorn mental.

Aquesta participació enriqueix molt el programa, ja que fomenta la cooperació, el suport i l’ajuda mútua entre persones del mateix col•lectiu, amb similars dificultats i experiències, a la vegada que potencia l’apoderament de les mateixes i contribueix a trencar l’estigma que les incapacita i les fa més vulnerables.

Es fan visites al domicili realitzades tant pels voluntaris/es com per professionals per treballar els objectius que la persona vol assolir. Existeix una coordinació contínua amb els professionals sociosanitaris que possibilita la ràpida detecció de situacions de risc. També es dona suport i acompanyament a les famílies.

Imatges del projecte

“Serveis d'atenció i tractament d'addiccions i salut mental.”

ATRA Associació

www.grupatra.org

Altres projectes

Veure tots