Projecte

Famílies sense habitatge estable

Amics del Moviment Quart Món Catalunya

2019

Projecte d’acompanyament a famílies mitjançant activitats de lleure, formació i orientació sociolaboral.

Famílies sense habitatge estable

Famílies sense habitatge estable

Data:
Setembre 2019
Finançament:
5.000 €
Beneficiari:
QUART MON
Gestora:
Bizcabar Patrimoni SL

Acompanyem a famílies que viuen en assentaments o habitatges inestables tenint en compte l’especificitat de cada família i des d’una vinculació propera i contínua.

Ens basem en tres pilars fonamentals: educació, habitatge i recursos suficients, que responen a les tres grans bretxes que situen al col·lectiu en situació d’exclusió i que fonamenten les activitats de l’entitat:

• De formació, per millorar el desenvolupament funcional i acadèmic dels membres del col·lectiu
• De lleure, amb l’objectiu d’afavorir l’oci saludable i la millora d’habilitats personals, socials i de comunicació entre els membres del col·lectiu i amb el seu entorn pròxim.
• D’acompanyament familiar, per afavorir l’assoliment d’habitatge digne i estable i donar suport a la inserció sociolaboral.

Imatges del projecte

“Acompanyem a famílies en el seu procés d'inclusió a través d'activitats lúdiques i formatives que s'adrecen a infants, joves i adults, i que es fonamenten en tres pilars: accés a la feina, a un habitatge digne ia la formació.”

Amics del Moviment Quart Món Catalunya

http://www.amicsquartmon.org

Altres projectes

Veure tots