Projecte

Acompanyament famílies monoparentals

Adoratrius Sicar

2017

Acompanyament especialitzat i allotjament temporal per a dones víctimes del tràfic de persones i que tenen fills/filles al país.

Acompanyament famílies monoparentals

Acompanyament famílies monoparentals

Data:
Juliol 2017
Finançament:
6.000 €
Beneficiari:
Adoratrius Sicar
Gestora:
Fundació Bizcabar

En l’àmbit residencial, el projecte ofereix un recurs que a més de ser segur està pensat per atendre l’especificitat del moment en què es troba la dona i els seus fills/-es: es concep com un espai acollidor i respectuós, en què es facilita la cobertura de les necessitats bàsiques (salut, manutenció, roba, descans…).

És un espai per a les dones i els seus fills/-es, que necessiten un lloc i un temps per poder reconstruir la seva vida. Per altra banda, les dones i fills/-es són atesos des dels serveis integrals que l’entitat disposa (Servei Jurídic, Laboral, Social, Salut…)

“Entitat religiosa de caràcter social sense ànim de lucre que presta atenció a les dones en situació d’exclusió. A Catalunya, desenvolupa des del 2002 el programa SICAR cat, que presta atenció integral a dones víctimes del tràfic d’éssers humans (TEH) per a la seva recuperació i la restitució dels seus drets. ”

Adoratrius Sicar

http://www.sicar.cat

Altres projectes

Veure tots