Projecte

Acollida d’urgència

AGI

2017

El servei d’urgència està dissenyat i preparat per cobrir situacions d’acolliment de màxima urgència de dones maltractades i els seus fills/filles.

Acollida d’urgència

Acollida d’urgència

Data:
Juliol 2017
Finançament:
7.000 €
Beneficiari:
Assistència i Gestió Integral
Gestora:
Fundació Bizcabar

Acollida immediata de dones, fills/filles víctimes de la violència masclista que han hagut d’abandonar el domicili conjugal. El servei garanteix la cobertura de les seves necessitats bàsiques (físiques i psíquiques) i els ofereix la protecció, seguretat i atenció necessaries, a través d’un suport professional, perquè puguin fer front a la situació de crisi sorgida.

Imatges del projecte

“Prevenció, intervenció, formació, sensibilització i investigació, per a tots aquells col•lectius i persones vulnerables o en risc d'exclusió social.”

Altres projectes

Veure tots